Zakup proinnowacyjnej usługi zmierzającej do wdrożenia udoskonalonego produktu w przedsiębiorstwie NEVT sp. z o.o.

W dniu 15 maja 2019 roku firma Nevt Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn „Zakup proinnowacyjnej usługi zmierzającej do wdrożenia udoskonalonego produktu w przedsiębiorstwie NEVT sp. z o.o.”, w ramach „poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej o charakterze technologicznym: rozszerzenie o implementację M2M/IoT rozwiązania do bezobsługowej komunikacji między maszyną wykorzystującą AMDS a centralnym systemem zarządzającym. Zakup proinnowacyjnej usługi wpłynie na skuteczne wdrożenie innowacji w firmie Nevt Sp. z o.o. Wnioskodawca dzięki wdrażanej innowacji w spółce osiągnie zamierzone cele, takie jak:

– Wprowadzenie na rynek nowego/udoskonalonego produktu AMDS-M2M/IoT;
– Zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa;
– Zwiększenie konkurencyjności oferty produktowej;
– Zwiększenie wartości dodanej przedsiębiorstwa;
– Charakter innowacyjny przedsiębiorstwa;
– Możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty;
– Możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów w przyszłości;
– Możliwości rozwoju firmy poprzez dotarcie do większej liczby obecnych, jak i potencjalnych klientów;
– Pozytywny wizerunek naszej firmy w oczach klientów.

Kwota całkowita na realizację projektu wynosi 1 111 280.40 PLN, w tym wkład Unii Europejskiej 628 446,00 PLN dofinansowanie.