27 maja 2024

Rozeznanie rynku – prośba o wycenę przedmiotu zamówienia

W zawiązku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach: Wzornictwo w MŚP, Działanie 1.4 Priorytet 1 „Przedsiębiorczości i Innowacje” Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, zwracam się z prośbą do podmiotów posiadających zasoby i potencjał do wykonania usługi o wycenę wartości zamówienia