Wdrożenie Autonomicznego Modułu Diagnostyki Samochodowej w przedsiębiorstwie Nevt Sp. z o.o.

W dniu 27.08.2018 r. firma Nevt Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn ”Wdrożenie Autonomicznego Modułu Diagnostyki Samochodowej w przedsiębiorstwie Nevt Sp. z o.o.”, w ramach „poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP”.

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowego produktu w przedsiębiorstwie: Autonomicznego Modułu Diagnostyki Samochodowej (AMDS) poprzez opracowanie przez jednostkę naukową prototypu urządzenia , które po wdrożeniu i rozpoczęciu produkcji i sprzedaży w przedsiębiorstwie znacząco wpłynie na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy. W rezultacie badań B+R po wykonanej i odebranej usłudze produkt będzie gotowy do komercjalizacji.

Efekty projektu:
– Wprowadzenie na rynek nowego produktu;
– Zwiększenie konkurencyjności oferty produktowej Wnioskodawcy;
– Zwiększenie wartości dodanej przedsiębiorstwa;
– Charakter innowacyjny przedsiębiorstwa;
– Możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty;
– Zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa;

Całkowita kwota na realizację projektu: 491 680.20 PLN, w tym kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich:  339 779.00 PLN.