22 lutego 2024

Czy bezpieczeństwo kierowców zależy od maszyn czy ludzi?

Bezpieczeństwo w transporcie stanowi priorytetową kwestię, a ostatnia dekada przyniosła dynamiczny rozwój tego obszaru, gdzie nowoczesne technologie odgrywają kluczową rolę. Chociaż umiejętności i świadomość kierowców są istotne, rozwinięte systemy w pojazdach stają się równie ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa na drogach.
17 stycznia 2024

Strefa czystego transportu w polskich miastach

W ostatnich latach nasze społeczeństwo staje przed wyzwaniem ochrony środowiska i redukcji emisji szkodliwych gazów. Jedną z inicjatyw mających poprawić jakość powietrza w dużych aglomeracjach miejskich jest Strefa Czystego Transportu (SCT), której wprowadzenie planowane jest w Polsce już w 2024 roku.