17 stycznia 2024

Strefa czystego transportu w polskich miastach

W ostatnich latach nasze społeczeństwo staje przed wyzwaniem ochrony środowiska i redukcji emisji szkodliwych gazów. Jedną z inicjatyw mających poprawić jakość powietrza w dużych aglomeracjach miejskich jest Strefa Czystego Transportu (SCT), której wprowadzenie planowane jest w Polsce już w 2024 roku.